Polka z Huculskiej Łąki


KW.VI-548/OP


MłChPl, ChPl

  • 8x Konkurs Tropowców z dyplomem I-go stopnia,
  • Konkurs Dzikarzy z dyplomem I-go stopnia,
  • Dyplom I-go stopnia na ocenie pracy tropowców w naturalnym łowisku
  • Drugi tropowiec w Polsce w 2012r. wg dwumiesięcznika "Psy Rasy Myśliwskie"    http://www.psyrasymysliwskie.eu/index.php/ranking-wyniki/tropowce