Przegląd kwalifikacyjny


Rzeszów, 16.02.2014r. (RUDY, VIK)

Wrocław, 21.09.2014r. (WILIA)