Praca w łowisku


Wszystkie nasze psy biorą czynny udział w polowaniach zbiorowych. W każdym sezonie bierzemy udział w kilkudziesięciu polowaniach w kołach łowieckich oraz na OHZ-tach.

 

Przez cały rok szukamy również postrzałków. Na tropie doskonale sprawdza się

Wilia NN oraz Flanka NN.

 

Darz Bór!